FORGOT YOUR DETAILS?

Toekomst

Na bijna 30 jaar heeft de VMA een vaste plek in het Oosterdok. Amsterdammers en toeristen genieten vooral in het voorjaar en de zomer van de collectie en de klussende schippers. Maar het is tijd om nieuwe activiteiten te ondernemen, om ook zichtbaarder en dus bekender te worden, om meer schepen plek te kunnen bieden en als museumcollectie interessanter te worden. Dat doen we door meer publiciteit, het ontwikkelen van een educatief programma en het zoeken naar nieuwe locatie(s) in andere stadsdelen. Het staat allemaal in ons beleidsplan dat uit vier onderdelen bestaat.

We hebben behoefte aan een eigen plek voor restauratieprojecten en om aan het publiek te kunnen laten zien hoe zo iets gaat. Maar ook een bescheiden plek voor tentoonstellingen, presentaties en symposia. Zo’n plek wordt de "Droogloop" op de kade aan de Oostzijde van de IJ-tunnel waarin onder andere masten, gieken, zwaarden, bootjes, mastkokers kunnen worden gemaakt en gerestaureerd. Ook komt er een afgesloten ruimte voor opslag van gereedschap en voor kleine tentoonstellingen en presentaties..

Met het derde onderdeel willen we in algemene zin de presentatie van de Museumhaven en van de collectie professionaliseren. Je moet hierbij denken aan een website, verwijsborden in de omgeving van de haven, interactieve 'paalbordjes' voor schepen, voor werfmachines, voor de activiteiten in de droogloop, voor het 'Kraantje', etc.. De eerste stap is al gezet: de website waar u nu naar kijkt

Ten slotte streven we naar een grotere zelfstandigheid. We willen hiermee starten door het overnemen in eigen beheer van de huidige steigers. Ook willen we het aantal ligplaatsen voor historische schepen uitbreiden mogelijk op verschillende locaties in Amsterdam. Zowel in stadsdeel Noord als bij stadsdeel Oost hebben we onze belangstelling getoond en onze plannen neergelegd.

TOP