Liggeld Museumhaven Amsterdam

Een passant betaalt liggeld aan de VMA. Onze tarieven zijn:

  • Per etmaal (24 uur)  € 25,00
  • Per week (7 dagen)  € 125,00

Het liggeld moet vooruit betaald worden aan de havenmeester of diens vervanger.

Leden van de VMA kunnen als passant per jaar één week gratis met hun schip in de haven liggen. U moet dan wel minstens 6 maanden lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de VMA kost €27,50 per jaar.

VMA
Oosterdok 12
1011 VX Amsterdam

Bankrekening: 
IBAN: NL94 SNSB 0773 2662 67