Passanten

Passanten zorgen voor een wisselend beeld in de haven en zijn alleen al daarom van harte welkom. Er zijn vaak tijdelijk plekken beschikbaar. Soms is het een plek van een schip dat uitgevaren is. Zo niet, dan kan er vaak langszij een ander schip afgemeerd worden. Vanwege de lengte van de haven is er helaas weinig ruimte voor schepen langer dan dertig meter.

Passerende schippers hoeven geen lid te zijn van de VMA.

Voor passanten gelden ruimere eisen voor de originaliteit van het schip dan voor vaste havenliggers. Schepen die als passant in onze haven willen afmeren, moeten voldoen aan de zogenaamde ‘100 meter schouw’. Dit betekent dat het historisch schip op het eerste gezicht voldoet aan eisen van oorspronkelijke staat. U kunt contact opnemen met de havenmeester of uw schip in aanmerking komt voor een passanten ligplaats.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina’s passantenregeling, havenmeester en tarieven.