Webinar mobiel erfgoed onder dak

Mobiel erfgoed kan een bijzondere rol vervullen bij de inrichting van gebieden. Een historische tramlijn in de buurt van een nieuwe woonwijk, een haven met historische schepen tussen een historische dorpskern en historische bussen die zorgen voor het vervoer naar het museum. Het zijn zeer waardevolle objecten die een duidelijke meerwaarde geven aan de beleving van de woonwijk.

Op 30 september gaat het Platform Mobiel Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Mobiele Collectie Nederland daar samen met mensen uit het vastgoed aandacht aan besteden in een webinar.

In het eerste deel van de bijeenkomst worden geslaagde voorbeelden getoond en wordt er initiatieven gepresenteerd die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden.

In het tweede deel komen sprekers aan het woord uit de wereld van het herbestemming vastgoed: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed? Hoe kunnen de wereld van mobiel erfgoed en de wereld van (herontwikkelings-)vastgoed elkaar vinden? Welke perspectieven zijn er op win-win situaties?

Voor meer informatie over het webinar en hoe u zich kunt aanmelden ga naar cultureelerfgoed.nl>Platform Mobiel Erfgoed.