Waterwonen immaterieel erfgoed

Stichting Behoud Cultuur Waterwonen (SBWC) maakt zich hard voor het opnemen van waterwonen als immaterieel erfgoed. Sinds 12 april 2021 is waterwonen opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarmee bevestigt het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed dat waterwonen voldoet aan de UNESCO-criteria voor de bescherming van erfgoed.

Meer weten? Ga naar immaterieelerfgoed.nl/waterwonen