Verhalen over scheepsrampen op de Zuiderzee

Hi-Level Media is met maritiem archeoloog Yftinus van Popta bezig met de productie van een vierdelige podcast serie over een aantal geïdentificeerde scheepswrakken in de voormalige Zuiderzee.

Daarin werd ook een oproep gedaan aan nazaten van schippersfamilies die ooit betrokken zijn geweest bij een schipbreuk op de Zuiderzee, of de gevolgen daarvan, of mensen die nog boeiende verhalen of misschien nog andere mensen kennen die over de vele scheepsrampen op de Zuiderzee kunnen vertellen.

Van alle oud-schippers die daadwerkelijk op de Zuiderzee hebben gevaren is (zo goed als zeker) niemand meer in leven, maar er moeten toch nog kinderen of familieleden van schippers zijn, die daar nog kennis of herinneringen aan hebben.

Deze verhalen zijn vaak alleen terug te voeren tot een klein berichtje in een krant over een gezonken schip, maar het verhaal erachter en de soms verstrekkende gevolgen die zo’n ramp kon hebben, is nog nauwelijks gedocumenteerd.

Podcast maker Jon Hille van Hi-Level Media zoekt naast de vaak tragische scheepsramp verhalen, ook nog naar nabestaanden van mensen die in het verleden betrokken zijn geweest bij reddingsoperaties van opvarenden die schipbreuk hebben geleden.

Er zijn meerdere gevallen bekend van uitgekeerd reddersloon, al dan niet in combinatie met uitgereikte oorkondes, getuigschriften en bronzen (soms zelfs gouden) medailles.

Er zijn zelfs meerdere telegrammen van koningin Wilhelmina bekend, zoals bijvoorbeeld na de ramp in 1909 met het schip de Hoop van schipper Geert Dinkla, die daarna een gift van Hare Majesteit ontving van fl. 50-.

Dit zijn tastbare bewijzen die wellicht nog in het bezit zijn van de nazaten van deze redders en zouden ons dichterbij die verhalen kunnen brengen.

Dus bij deze de oproep aan lezers zijn die zelf nog informatie of al dan niet tastbare herinneringen hebben aan verhalen over een schipbreuk of reddingsoperatie op de Zuiderzee, of nog andere contacten of informatie hebben die voor de podcast makers van waarde kunnen zijn, stuur dan een mail aan jon@hi-level.nl