Vereniging De Binnenvaart: hoeders van de binnenvaarthistorie

De vereniging De Binnenvaart heeft als doelstelling “het stimuleren van de interesse in de nationale en internationale binnenvaart op nietpolitieke, -commerciële of -ideologische grondslag”. Het streven is om de historie van rederijen en particuliere vaart te behouden.

Met dat doel voor ogen beschrijft en illustreert het magazine Binnenvaart ontwikkelingen in de sector. Het circa 64 pagina’s tellende magazine verschijnt zes keer per jaar. Het verleden van de binnenvaart krijgt ruime aandacht maar ook actuele thema’s worden niet vergeten, zoals de gevolgen van laag water, de ontwikkeling naar (semi-)autonoom varen, waterstof als voortstuwing en actuele ontwikkelingen in de chemicaliënvaart.

De vereniging, die geheel op vrijwilligers draait, heeft echter nog veel meer te bieden, zoals een databank met ruim 17.500 schepen en meer dan 83.000 foto’s, en een eigen binnenvaartcentrum. Een (gratis) bezoek aan het recent uitgebreide Binnenvaartcentrum in Dordrecht, het ‘hoofdkwartier’ van Vereniging De Binnenvaart, is zeer de moeite waard.

Daarnaast heeft Vereniging De Binnenvaart een eigen historische partyschip: de Veerdienst 3 die voor een aantrekkelijke prijs worden gehuurd.

Online is de vereniging te vinden op www.debinnenvaart.nl.