Petitie uitzonderingspositie Varend Erfgoed

De meeste Varend Erfgoed schepen varen op diesel en zorgen daardoor voor CO2 en andere uitstoot. Maar de oude motoren in de schepen zijn een cruciaal onderdeel van dit erfgoed, daarvoor zijn ze gebouwd en daarvoor worden ze behouden. Natuurlijk willen we onze verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe de uitstoot beperkt kan worden, bijvoorbeeld door alternatieve brandstoffen als GTL en HVO. Of deze brandstoffen geschikt zijn voor de oudere motoren wil de FVEN onderzoeken, en daarvoor is ze op zoek naar fondsen. De CO2 uitstoot met dergelijke brandstoffen kan zo’n 90 % lager uitkomen. Maar uitgangspunt moet zijn behoud door gebruik, dat is de enige manier om Erfgoed te behouden. Als dat niet meer mogelijk is wordt het sterfgoed, aldus Hans van Nispen.

Ook wil de FVEN een uitzonderingspositie bereiken voor het Varend Erfgoed, zoals de klassieke auto’s dat ook hebben. Auto’s van meer dan 40 jaar mogen vrij milieuzones in en de APK voor deze klassiekers is afgeschaft. Dat terwijl veel oude schepen worstelen met extra regelgeving in het ES-TRIN. De uitstoot van Varend Erfgoed schepen als aandeel van de totale recreatievaart bedraagt volgens het onderzoek van de FVEN slechts 0,00229 %, wat aangeeft dat een uitzonderingspositie geen grote bedreiging zal zijn voor het milieu. Terwijl Varend Erfgoed absoluut deel uitmaakt van de Nederlandse identiteit. Door de schepen van het Varend Erfgoed heeft Nederland zich in de vorige eeuw immers zo kunnen ontwikkelen.

Om meer steun voor deze uitzonderingspositie te krijgen is een petitie gestart. Deze kan je hier ondertekenen.

Zie ook: Geef Varend Erfgoed dezelfde status als oldtimers