Schuttevaer (deels) digitaal

Oude nummers van Schuttevaer, het weekblad gewijd aan de belangen van den handel en binnenlandsche scheepvaart, zijn digitaal te doorzoeken op de website delpher.nl. Dit is de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB) waar oude kranten en tijdschriften digitaal te vinden zijn. De Schuttevaer is een bron van informatie voor scheepshistorisch onderzoek. Nieuw te water gelaten schepen zijn daarin te vinden bijvoorbeeld.

De gedigitaliseerde nummers van de Schuttevaer via Delpher omvatten vijf nummers uit 1894 tot en met 1896 en dan pas weer uit 1903 tot 1949. Daarna zijn geen digitale nummers meer beschikbaar maar de KB is wel van plan ook de nummers van na 1949 te gaan scannen. Nog een beperking: de nummers van 1940 tot en met 1949 zijn niet via het internet te benaderen, daarvoor moet je toch echt naar Den Haag. Dit heeft te maken met copyrights. Bij de KB kun je ze wel digitaal inzien.