Rode diesel verdwijnt

Het lage accijnstarief voor rode diesel wordt per 1 januari 2013 afgeschaft in Nederland. Dat is één van de maatregelen uit het definitieve Lenteakkoord, dat op 25 mei jl. aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Met het Lenteakkoord willen de VVD, CDA, D’66, GroenLinks en de ChristenUnie het begrotingstekort terugdringen.

Ondanks veel protest van brancheorganisaties zoals LTO, Cumela, TLN, EVO en LVHB gaat het dus toch gebeuren: op 1 januari 2013 wordt het huidige accijnsverschil tussen rode diesel en ‘blanke’ diesel (ongeveer 17 cent per liter) weggenomen door de accijns van rode diesel op het niveau van de blanke diesel te brengen.

Deze maatregel heeft dus gevolgen voor de landbouw, grondverzet, (wegen-)bouw, koelaggregaten in transport en heftruckgebruikers. Voor scheepvaart, niet zijnde pleziervaart, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. Dit betreft bijvoorbeeld de beroepsmatige binnenvaart en visserij. Voor dit gebruik zal wel de verplichting om herkennings-middelen toe te voegen blijven bestaan.

Klik hier voor een samenvatting van het Lenteakkoord.