Riviervisserij immaterieel erfgoed

Riviervisserij, zoals die al eeuwen wordt beoefend, is sinds vrijdagmiddag 29 oktober opgenomen in de inventaris Immaterieel Erfgoed. Net op tijd, want Nederland telt nog maar twee fulltime beroepsvisserijbedrijven. De officiële bijschrijving, komt op naam van het bedrijf Frans Komen & Zoon uit Terwolde. Frans Komen & Zoon die het oosten en midden van het rivierengebied bestrijken, zijn al jaren actief met het project ‘Paling over de dijk’. Als veerlieden verplaatsen ze palingen in de Nederrijn, die anders een wisse dood sterven in het stuwcomplex, naar een veiliger plek.

Na de Tweede Wereldoorlog telde Nederland enkele honderden riviervissers. In de achterliggende decennia is dat aantal stelselmatig teruggelopen. Vooral toen het vissen op aal en wolhandkrabben in de binnenwateren werd verboden nadat bleek dat deze sterk waren vervuild met dioxine, hielden veel vissers het voor gezien.