Provincie Utrecht helpt bij behoud maritiem erfgoed

Het maritiem erfgoed dat de provincie Utrecht rijk is, is van grote waarde. Het vertelt niet alleen de provinciegeschiedenis, het maakt de verhalen ook tastbaar en beleefbaar. Het beheer en onderhoud van dit erfgoed vormt een steeds grotere uitdaging. Om precies te weten hoe het maritiem erfgoed ervoor staat is er een inventarisatie uitgevoerd naar dit bijzondere erfgoed.

Conclusie is dat de inzet van alleen eigenaren en vrijwilligers niet genoeg is om het maritiem erfgoed te behouden en toegankelijk te maken. De opgedane kennis en de passie waarmee gewerkt wordt, moet worden doorgegeven aan een nieuwe generatie (jonge)vrijwilligers, schippers, ijzerwerkers en scheeptimmerlieden. De provincie Utrecht vind dit van grote waarde en wil daar als provincie haar steentje aan bijdragen.

Naast het bevorderen van kennisoverdracht en samenwerking, werkt de provincie ook aan verbetering van het functioneel gebruik en het beter bekendmaken van het Utrechtse maritieme erfgoed. Daarom is samen met de inventarisatie de website ‘voordeboeg’ verschenen. Dit is een een prachtig digitaal overzicht van het maritiem erfgoed in de provincie Utrecht.

Lees het gehele artikel op de bron: Provincie Utrecht

Of bekijk hier de inventarisatie Maritiem Erfgoed door de Erfgoed Kwartiermakers