Praktijkdagen Kennis Centrum Oud Nederlandse Vaartuigen

Het Kennis Centrum Oud Nederlandse Vaartuigen gaat praktijkdagen houden over traditionele scheepsbouw. Dit in samenwerking met een aantal behoudsorganisaties en deskundigen uit ons omvangrijke netwerk.

Gezien de voorkeuren van aanmeldingen tot nu toe wordt in de eerste helft van april gestart en plannen we tussen de landelijke vakanties door. We proberen het in de openlucht op onze museumwerf te houden met groepjes van ongeveer 5 mensen per dag om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. De onderwerpen zijn zoveel mogelijk op de praktijk toegesneden. Op de dag zelf schatten we in wat een deelnemer aankan en daar spelen we op in. Iedere dag zal een stukje algemeen inhouden, gevolgd door maken van een ontwerp, algemeen plan, lijnenplan, spantenvloer en uitslaan van platen. We kunnen het zo moeilijk maken als de deelnemer aankan.

Een greep uit de onderwerpen voor 2022:

  • Scheepstekenen, ontwerp, lijnenplan, spantenvloer, plaatuitslagen.
  • Scheepsbouw algemeen.
  • Restauraties klinken of lassen.
  • Huidplaten vervangen.
  • Werken met historische werktuigen.
  • Scheepshistorisch onderzoek (lezing)
  • Onderhoud en verduurzaming.

Geef u per email op voor een onderwerp, tevens een of meerdere datums van uw keuze. Wij organiseren de onderwerpen met de meeste opgaven eerst. Deelname is kosteloos. Mail aan: werfhelling@gmail.com

Kijk hier voor meer info