Oproep om erfgoed te verankeren in gemeentelijke collegeakkoorden

Vandaag ontvangen alle gemeenten in Nederland een pamflet om erfgoed te verankeren in de nieuwe gemeentelijke collegeakkoorden die na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden opgesteld. Hiermee wil het gezamenlijke erfgoedveld alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders opnieuw inspireren om de kansen die erfgoed biedt te benutten.

Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, de verduurzaming van onze samenleving en de woningopgave. Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners, aan economische innovatie en aan een interessant leef­ en vestigingsklimaat.

Lees het volledige pamflet hier op erfgoedpamflet.nl

Zie ook Maritiem erfgoed bied kansen