Omwonenden Marineterrein in verzet tegen plan gemeente Amsterdam

Minder beton en meer groen: omwonenden van het Marineterrein hebben de krachten gebundeld in een poging de plannen van de gemeente aan te passen.

Nu de inspraak over de plannen van de gemeente voor een nieuwe invulling van het gebied van start is gegaan, hebben de omwonenden de krachten gebundeld. “Er is sprake van een historische vergissing”, stelt Marloes Visser namens de actiegroep Kattenburgerstraat. “In plaats van een groen stadspark met ademruimte voor de bewoners van de binnenstad, gaat de gemeente door middel van grootschalige woningbouw mee met de gekte van de verdienmodellen.”

De bewoners hebben hun huiswerk gedaan, met behulp van enkele professionals uit de buurt. Zo is berekend dat het door de plannenmakers voorgespiegelde percentage groen geen 40% bedraagt maar 23%. Buurtbewoner en architect Marinus Oostenbrink schetste een alternatief plan met zes hectaren verblijfs groen. Dat is anderhalve hectare meer dan het Sarphatipark inclusief het behoud van de geplande 800 woningen en een halve ring van maximale bouwhoogte van 40 meter die de gemeente in de plannen heeft voorgesteld.

Die hoogbouw zet de omwonenden van het Marineterrein op sommige plekken letterlijk in de schaduw. Voor bewoners van de Dijksgracht verdwijnt het vrije uitzicht en vermindert het aantal uren zon. Stevige bebouwing met hoogtes van 25 meter is precies langs de randen van het terrein gepland.

De nota van uitgangspunten waarin de aangepaste plannen zijn vastgelegd, is sinds vorige week onderwerp van inspraak. De behandeling van de nota in de gemeenteraad liep voor de insprekende tegenstanders uit op een teleurstelling: toen het agendapunt eenmaal aan de orde was, bleken de meeste raadsleden door de hen toegewezen spreektijd heen.

De oproep van de omwonenden aan de gemeente is nu om een stap terug te doen en opnieuw met de bewoners rond de tafel te gaan zitten. Men vreest echter dat de bewegingsruimte minimaal is. In 2013 is een overeenkomst getekend met de eigenaar van het terrein, het ministerie van Defensie. Welke afspraken zijn gemaakt is geheim, maar het moet gaan over honderden miljoenen euro’s. Het is een vastgoeddeal. Als daar inderdaad niet meer aan te tornen valt, zullen wij niet aarzelen om naar de rechter te stappen.