Marineterrein Amsterdam wordt groene, duurzame wijk

Het college van B en W heeft 18 november de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam voor het gebied vrijgegeven voor inspraak. Deze nota is opgesteld door de gemeente Amsterdam samen met het Rijk en vormt het kader voor de ontwikkeling van het gebied tot innovatieve stadswijk. In het gebied worden in samenwerking met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven nieuwe oplossingen voor stedelijke vraagstukken bedacht, getest en toegepast.

Voor het volledige bericht kijk hier: omgevingsweb>oosterdok