Locaties bruggen over het IJ bekend

Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad een nieuw voorkeursbesluit genomen. Hiermee liggen de locaties waar de tunnel en bruggen over de vaargeul komen te liggen vast, evenals de nautische en ruimtelijke uitgangspunten. Het voorkeursbesluit is een actualisatie van het voorkeursbesluit uit 2017.

Met het voorkeursbesluit start een nieuwe fase. De komende maanden word er gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Sprong over het IJ om vervolg te geven aan het voorkeursbesluit, en de bijbehorende planning. Het is straks aan het nieuwe gemeentebestuur om hier verdere keuzes in te maken. Omdat het belangrijk is duidelijkheid te geven over de planning, word er gestart met de participatie van belanghebbenden. Onderwerpen voor participatie zijn onder andere de nadere inpassing van de brug(gen), en de toevoerroutes naar de brug(gen) toe. Naar verwachting word gestart met de participatie na de zomer.

Zie ook Inspraak brug Marineterrein Amsterdam