Is het Boot, Schuit, of Schip?

In de Nederlandse taal worden de begrippen boot, schuit en schip geregeld door elkaar gebruikt. Hieronder een poging om enige duidelijkheid te scheppen:

  • Een BOOT is volgens de woordenboeken en ook volgens bijna alle schippers: een klein open vaartuig. Met klein bedoelt men over het algemeen minder dan 6 meter lang en met open bedoelt men zonder opbouwen en zonder vaste dekken.
  • Een SCHIP is volgens vele woordenboeken: een vaartuig van aanzienlijke afmetingen. Volgens schippers is het een vaartuig met dekken en opbouwen.
  • Een SCHUIT is een flinke boot, die als middel tot uitoefening van een beroep of bedrijf werden gebruikt. De meeste schuiten zijn van oorsprong open vaartuigen. Diverse schuiten zijn in later tijd ter verhoging van het (vaar)comfort soms uitgerust met een voor- en/of achterdekje en soms ook vrij smalle gangboordjes. Onder voor- of achterdek bevond zich soms een afsluitbare ruimte, maar gesloten leefruimtes of een afdekbaar laadruim ontbrak nog steeds.