Invoering EU kwalificatiecertificaat Schipper

In een brief aan vaarbewijs houders laat het CBR weten dat vanaf 18 januari de nieuwe richtlijn EU 2017/2397 ‘Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart’ van kracht. Door deze richtlijn veranderen de binnenvaart theorie- en praktijkexamens omdat in alle Europese lidstaten dezelfde competenties getoetst moeten worden. In plaats van een groot vaarbewijs komt er nu een EU kwalificatiecertificaat schipper, dat door het CBR wordt uitgegeven.

Groot Vaarbewijs

Schippers in bezit van een groot vaarbewijs hebben vanaf 18 januari 10 jaar de tijd om hun vaarbewijs in te wisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Bij de aanvraag is een medische verklaring van maximaal 3 maanden oud noodzakelijk. Je kan ook gewoon nog 10 jaar met je groot vaarbewijs blijven doorvaren. Wanneer vanwege je leeftijd er een eind datum op je vaarbewijs staat moet je voor die datum het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

Zeilbewijs

Het zeilbewijs en het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype blijven in de huidige vorm bestaan. Voor de recreatievaart blijven alle vaarbewijzen gelijk, deze EU richtlijn is alleen voor de beroepsvaart.

Digitaal certificaat

Het EU kwalificatiecertificaat schipper is een digitaal certificaat dat (versleuteld) per mail wordt verstrekt. Er komt geen pasje. Het is maximaal 13 jaar geldig. Echter vanaf uw 60 ste verjaardag zal het om de vijf jaar moeten worden vernieuwd.

Overgangsexamen schipper

Kandidaten die vóór 18 januari 2022 minimaal één theorie-examen voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B hebben gedaan en kandidaten die starten tussen 18 januari en 1 september 2022, mogen de examens in de ‘oude stijl’ afmaken. Daarnaast moeten deze kandidaten ook het overgangsexamen doen om het EU kwalificatiecertificaat schipper te kunnen aanvragen. De lesstof voor dit overgangsexamen is echter nog onbekend.