Historische woonboten in Amsterdam

Historische woonboten dragen bij aan het stadsbeeld en vertellen het verhaal van onze mooie waterstad. Onder historische woonboten vallen woonschepen, woonarken, woonvaartuigen en historische schepen waarop gewoond wordt. De gemeente Amsterdam wil eigenaren en bewoners van cultuurhistorisch waardevolle woonboten ondersteunen en stimuleren hun historische woonboot te behouden en te onderhouden. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd hier beleid voor te maken op basis van een inventarisatie.

De gemeente heeft daarom geïnventariseerd wat voor soorten woonboten er in Amsterdam liggen en wat hun historische waarde is. Hiermee kan zij bepalen welke beleidsmaatregelen nodig zijn om dit varend erfgoed te behouden en te beschermen.

Voor de inventarisatie en het bepalen van de historische waarde heeft de stichting Mobiele Collectie Nederland criteria ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De criteria staan beschreven in het boek ‘Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed’.

Voor meer informatie over de methode van inventariseren zie de website van de stichting Mobiele Collectie Nederland.