Historische haven Hoogkerk gereed

Op dinsdag 23 november verzamelde zich een bont gezelschap op de U.T. Delfiaweg in Hoogkerk. Medewerkers van de gemeente Groningen, de stichting Historische haven Hoogkerk, de VWH, omwonenden, de stichting Schepencaroussel, zij waren allen betrokken bij de ontwikkeling van de historische haven van Hoogkerk. De haven is nu klaar en kan vanaf dit moment gebruikt worden als tijdelijke ligplaats (3 tot maximaal 6 maanden) voor schepen met een historische uitstraling. In het voorjaar volgt een feestelijke opening van de haven.

De historische haven Hoogkerk is een burgerinitiatief dat acht ligplaatsen aan het Hoendiep in Hoogkerk heeft doen realiseren door de gemeente Groningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier originele, gerestaureerde schepen bewoond door hun eigenaar, ligplaats konden krijgen. Met dit erfgoed zou Hoogkerk weer een beetje van zijn rijke nautisch industrieel erfgoed van de periode 1850-1950 terugkrijgen. Op de locatie was het echter volgens het bestemmingsplan niet mogelijk om permanent te wonen (geluidscontouren). Daarom zal de haven nu beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf van schepen met een historisch karakter. De stichting Schepencaroussel zal de haven als zogenaamde Carousselhaven aanbieden aan haar leden.