Historisch maritiem Maassluis

De gemeente Maassluis krijgt 650 duizend euro uit de Erfgoed Deal. Met dit geld gaat de gemeente de eerste stappen zetten uit het ‘10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’. Het programma Erfgoed Deal van de Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om erfgoed een zinvolle en zichtbare rol te geven in stedelijke ontwikkeling.

De afgelopen maanden heeft de gemeente met een groot aantal stakeholders, zoals de Stichting Sleepboothaven Maassluis, Ervaar Maassluis en de Erfgoedkwartiermakers gewerkt aan een voorstel. Doel van deze aanvraag was om het maritieme erfgoedensemble van schepen, havens, havenpanden en musea in te zetten als vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling van het historische havengebied en de stadskern van Maassluis.

De eerste stap is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma voor de historische schepen in de haven. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea bevorderd, waardoor Maassluis meer bezoekers kan trekken. De tweede stap is de ontwikkeling van een zogenoemd Living Lab in het havengebied. In dit Lab worden verduurzamingstechnieken voor schepen, havens en havenpanden ontwikkeld, getest en toegepast. Deze technieken dragen bij aan de energietransitie én aan de exploitatie van het maritieme ensemble. Doel is dat op termijn alle betrokken partijen door samenwerking meer kunnen bereiken en verdienen dan wanneer ieder op zich blijft werken. Dat is goed voor henzelf, voor de stad en garandeert het behoud van het varende erfgoed.

Het inzetten van het maritieme erfgoed voor de ontwikkeling van het havengebied leidt er toe dat Maassluis op termijn een hotspot wordt voor recreatie met historisch varend erfgoed en een broedplaats zal zijn voor kennis over verduurzaming van maritieme ensembles. De derde stap is de ontwikkeling van een gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, die op termijn de samenwerking zal borgen tussen de schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven.