Gemeente presenteert concept aanpak nulmeting woonboten

De gemeente Amsterdam is gestart met de uitvoering van het plan Nulmeting. Doel van project Nulmeting is om te inventariseren in hoeverre de woonboten van Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning.

De gemeente gaat op basis van deze nulmeting in eerste instantie handhaven op excessen en/of onveilige situaties. De gemeente zal op korte termijn contact zoeken met betreffende bootbewoners.

concept_-_aanpak_nulmeting_en_handhavingsstrategie_woonboten