Geen nieuwjaarsborrel 2022

Het komt vast niet als een verrassing, maar ook 2022 beginnen we niet met een VMA nieuwjaarsborrel. Het bestuur hoopt dat gemis goed te maken in maart na afloop van onze gebruikelijke Algemene Ledenvergadering. Of die fysiek gehouden kan worden, blijft nog even afwachten. Maar schrijf de datum maar alvast in jullie agenda: zondag 20 maart van 14 tot 18 uur.

Zie ook Nieuwjaarsborrel 2022