Amsterdamse Bruggen met de hand bediend in 2022

Bruggen in Amsterdam worden ook dit vaarseizoen weer lokaal en met de hand bediend door brugwachters. De hardnekkige storingen in videosystemen die vorig jaar optraden, kunnen niet worden verholpen.

De brugbediening moet worden herontworpen, meldt Waternet.

De storingen traden begin vorig jaar op nadat er een nieuw videosysteem was geïntroduceerd. Camerabeelden die naar de bedieningscentrale werden verstuurd, kwamen vertraagd of met haperingen binnen.

Op de doorgaande routes zorgt dat voor ‘een risico dat Amsterdam niet kan accepteren’, schreef wethouder Egbert de Vries (Water) in januari in een brief aan de gemeenteraad.

Omdat reparatie de problemen niet kan oplossen, zal de huidige centrale objectbediening moeten worden herontworpen, aldus Waternet, dat verwacht dat dat zeker twee jaar in beslag zal nemen.

Tot het systeem is gerepareerd, worden de meeste bruggen in de stad vanwege de veiligheid lokaal bediend door brugwachters, net als voor juli 2018. Het gaat om zoń 25  van de 45 bruggen. Voor 20 bruggen met een laag risico, met name sluizen, fietsbruggen en die met overzichtelijke verkeersstromen, is het systeem wel stabiel genoeg om het op afstand te gebruiken.

Plezier- en beroepsvaart moet rekening houden met extra wachttijd.