Bijzondere ALV 17 oktober

Te gast in museum Kromhout in een zaal met oude Kromhout motoren en een groot modern tv scherm kwamen 33 leden op de bijeenkomst af.Een behoorlijk opkomst, maar het ging dan ook over belangrijke onderwerpen en veel geld.

bijzondere ALV kromhout

Jos Settels presenteerde het steigerplan zoals dat de komende maanden uitgevoerd wordt. En liet zien dat we ongeveer €25.000 te kort  komen om 9 nieuwe steigers te financieren. Daarna volgde het voorstel van het VMA bestuur om dan meteen ook maar de elektra in de haven aan te pakken. Het geld daarvoor komt uit het eigen vermogen van de VMA en daar stemmen de leden dus over.  Ook bij deze elektra upgrade is een tekort van €25.000.

Het elektra voorstel is met een aanpassing (geen aan/uit walstroom) aangenomen. De komende weken kunnen havenliggers hun ideeën over dit plan nog inbrengen. Op de havenwerkdag van 13 november praten we er verder over.

Crowdfunding vs lening.

Marijke van Bodengraven legde uit hoe de SMA de financiering van de tekorten voor de steigers en elektra  voor zich ziet. Triodos zou mogelijk €50.000 willen lenen. Maar een veel creatiever voorstel werd aangenomen:  VMA leden vragen om een bedrag aan de SMA te lenen. De SMA lost die lening dan over een periode van 5 jaar en tegen 5% af. Gewoon schenken mag natuurlijk ook, want SMA is een culturele ANBI stichting, dus schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting. Een eerste schenking is inmiddels al gedaan en ter plekke tekenden alvast 6 VMA-ers in. 

Speciale dank aan.

Museum Kromhout, die de ruimte belangeloos aan de VMA ter beschikking stelde en Herb van Drongelen voor zijn geweldige borrelhapjes, waar bijna niks van overbleef, en aan alle leden die er waren. Het was een constructieve vergadering.

zie ook Bijzondere ALV 17 oktober