Alle woonboten voor 2018 aangesloten op het riool

In Amsterdam moeten woonboot bewoners zorgen voor een aansluiting op de riolering. Momenteel loost het merendeel van de woonboten het afvalwater nog in de grachten. De verplichting geld niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor de rest van Nederland.

Per 15 november 2007 geld het zogenaamde ‘Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens‘. Hierin staat dat, als er binnen een afstand van 40 meter een riolering ligt, de eigenaar verplicht is om aan te sluiten op het riool. Gemeentes waar woonboten liggen mogen in samenwerking met waterschappen of hoogheemraadschappen zelf bepalen op welke manier zij gehoor geven aan het lozing besluit.

De kosten voor aansluiting op het rioolnet zijn aanzienlijk, variërend van vier to zevenduizend euro. De gemeente Amsterdam heeft wel een subsidie regeling, zodat de woonboot bewoners €1250.- kunnen krijgen, maar dat is zeker niet voldoende. In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam betaalt Groningen de volledige riool aansluiting of zuiverende tank.

Binnen Amsterdam word het aansluiten van de woonschepen op het riool gecoördineerd door projectbureau schoonschip. Projectbureau Schoonschip is een gezamenlijk initiatief van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Holland. Het samenwerkingsproject heeft als doel het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te beëindigen door een aansluiting op de riolering mogelijk te maken voor alle woonboten in Amsterdam en omstreken.