Algemene Ledenvergadering zondag 12 maart 2017 in ARCAM

We nodigen alle leden van de VMA op ter vergadering op zondag 12 maart van 14 tot 16.30 uur met borrel na.

Onze buurman Arcam aan de Prins Hendrikkade 600 biedt ons zoals vaker een goed onderkomen. Maak gebruik van hét moment in het jaar waarop we met elkaar over ontwikkelingen rond de SMA, VMA en de haven, onze relatie met onze buren en de rest van Amsterdam, begroting en jaarcijfers en wat verder nog ter tafel komt, kunnen praten.

En het is nog gezellig ook.

De stukken worden binnenkort rondgestuurd. Tot 12 maart!