Potentiële Havenliggers

In de Museumhaven Amsterdam is plek voor 20 schepen aan 10 steigers. Wij zijn het gezicht van de vereniging en liggen op een prachtige plek bij het Scheepvaartmuseum. De meeste schepen in de haven zijn bewoond en we vormen samen een klein dorp in de stad. Een historisch bedrijfsvaartuig in onze haven is minimaal 50 jaar oud en is opgenomen in ons schepenregister. Het oorspronkelijke karakter van het schip moet zoveel mogelijk bewaard zijn en blijven. Meer informatie over de criteria waaraan de schepen moeten voldoen om in onze haven te kunnen liggen, staan in de ‘Criteria schepen Museumhaven Amsterdam‘.

Alleen schepen opgenomen in het schepenregister van de Museumhaven Amsterdam kunnen een kans maken op een ligplaats in de Museumhaven.

Wilt u een aanvraag doen voor inschrijving in het schepenregister? Vul dan de Aanvraag opname schepenregister Museumhaven Amsterdam in en mail het ons.

Meer informatie over de toelating tot de Museumhaven Amsterdam staat in Procedure toelating Museumhaven Amsterdam.