Uitstel verduurzamingsregels voor Varend Erfgoed

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en luchtkwaliteit van Amsterdam,  Egbert de Vries, heeft besloten dat de ontheffing voor het Varend Erfgoed de verduurzamingseis tot 2030 als uitzondering toe te staan. Dit is een mooie winst want in eerste instantie zou deze regel in 2025 komen te vervallen. Hiermee is dus tijd gewonnen.

Aan de motie wordt als volgt uitvoering gegeven;

  • Een uitzonderingspositie te creëren voor historische pleziervaartuigen langer dan 10 meter om af  te meren in stadsdeel Centrum.
  • Een uitzondering te maken in de vorm van een ontheffing voor de verduurzamingseis voor Varend Erfgoed pleziervaart in Amsterdam in het Centrum in eerste instantie tot 2030, in plaats van 2025, het moment waarop de overige pleziervaartuigen in het Centrum uitstootvrij dienen te varen.
  • Voor vaartuigen van buiten Amsterdam, die varen met een doorvaartvignet, zal een vrijstelling komen op de verduurzamingseis bij bepaalde evenementen. Een voorwaarde is dat het evenement zich richt op het tonen van varend erfgoed pleziervaart.

Harde voorwaarde.
Deze uitzonderingen zijn inmiddels opgenomen in de Verordening op het binnenwater 2010. De pleziervaartuigen waarop dit op van toepassing is, worden in de gelegenheid gesteld om een aanvraag te doen, mits zijn aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder registratie in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Nog twee punten van zorg.
Het verzoek om voor circa 20 à 30 historisch pleziervaartuigen een uitzonderingspositie te creëren in de vorm van korting of vrijstelling op het reguliere binnenhavengeld, is (nog) niet overgenomen in de motie. Het uitgangspunt van de heffing van Binnenhavengeld is dat iedere gebruiker van het binnenwater hieraan dient bij te dragen. De tarieven voor het Binnenhavengeld zijn afhankelijk van de oppervlakte en de aandrijving van het vaartuig. De kosten voor een vaartuig Varend Erfgoed pleziervaart zijn niet hoger dan voor een niet-historisch vaartuig van dezelfde afmetingen. Om die reden ziet de gemeente niet dat éen en ander onevenredig nadelig voor historische pleziervaartuigen is.

Verder is er een goed overleg met de gemeente Amsterdam om een passantenhaven te creëren aan de Noordkant van de stad. Wij houden jullie op de hoogte over de ontwikkeling van deze twee punten