Herstelwerkzaamheden Oosterdokskade

De laatste jaren zijn er regelmatig verzakkingen geweest in het straatwerk nabij de kade van het Oosterdok. Deze verzakkingen ontstaan doordat het zand tussen de voegen van houten damwandschermen onder de kademuren wegspoelt. Om verzakkingen tegen te gaan, voert de gemeente Amsterdam binnenkort herstelwerkzaamheden uit aan de kade.

Om de herstelwerkzaamheden uit te voeren, moet er ruimte komen voor de duiker en voor het materieel. Dat betekent dat de boten die daar liggen, tijdelijk een stuk verplaatst moeten worden.

Bezit u een boot aan de oostzijde van het Oosterdok? Verplaats uw boot dan uiterlijk op 13 februari. Op 2 maart eindigen de werkzaamheden aan de oostzijde en kunt u uw boot weer terugplaatsen.

Bezit u een boot aan de westzijde van het Oosterdok? Verplaats uw boot dan uiterlijk 27 februari. Op 6 mei eindigen de werkzaamheden aan de westzijde en kunt u uw boot weer terugplaatsen.

Voor vragen over de werkzaamheden neemt u contact op met omgevingsmanager Hugo van de Wijgert via: h.van.de.wijgert@amsterdam.nl of 06 1482 0025.

Zie Herstelwerkzaamheden Oosterdok voor meer informatie.