Oorsprong nieuwjaar

In 44 v. Chr. voerde de Romeinse Keizer Julius Caesar de naar hem vernoemde Juliaanse kalender in. Volgens die kalender begon het nieuwe jaar op 1 januari, de dag dat de nieuwe senaat werd geïnstalleerd. Tijdens de Renaissance, toen de klassieke oudheid weer nieuw leven werd ingeblazen, werd 1 januari ook hier in steeds meerLees meer ⟶

Scheepvaartmuseum

Door het succes van de eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied in 1913 in Amsterdam Noord ontstond het verlangen naar een scheepvaartmuseum. De daarvoor opgerichte vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum zwom dankzij de participerende Amsterdamse rederijen in het geld. Het vinden van een geschikte locatie bleek lastiger. Uiteindelijk vond men tijdelijk onderdak in drie reeds geplande huizenLees meer ⟶

Scheepswrakken

Een onderwerp dat we liever vermijden: scheepswrakken! Het is zonder twijfel de schrik van iedere schipper: vastlopen met je schip of in een storm met man en muis vergaan. Tegenwoordig gebeurt het in ons land gelukkig zelden of nooit en is hulp al snel nabij als het mis gaat. Dat was in vroeger eeuwen welLees meer ⟶

Geef Varend Erfgoed dezelfde status als oldtimers

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) wil dat varend erfgoed wordt uitgesloten van sectorale wet- en regelgeving, zoals emissievrij varen. ‘Behandel ons als oldtimers’, luidt de boodschap van Hans van Nispen en Matthijs Wink. Van Nispen en Wink zitten samen in de commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE), een commissie binnen de federatie die zich bezighoudtLees meer ⟶

Nieuwjaar

Even iets niet scheepsgerelateerd, maar wel historisch. Na wat speurwerk blijkt dat vele eeuwen lang het nieuwe jaar op 1 maart inging, een erfenis van de Romeinen. In de namen van de maanden is die erfenis nog terug te vinden. Zo is september (‘septem’=zeven) de 7e maand na maart. Daarna volgen oktober (‘octo’=acht), november (‘novem’=negen)Lees meer ⟶

Herstelwerkzaamheden Oosterdokskade

De laatste jaren zijn er regelmatig verzakkingen geweest in het straatwerk nabij de kade van het Oosterdok. Deze verzakkingen ontstaan doordat het zand tussen de voegen van houten damwandschermen onder de kademuren wegspoelt. Om verzakkingen tegen te gaan, voert de gemeente Amsterdam binnenkort herstelwerkzaamheden uit aan de kade. Om de herstelwerkzaamheden uit te voeren, moetLees meer ⟶

Mogelijk nieuwe haven voor historische schepen in Utrecht

Er komen mogelijk een aantal ligplaatsen voor historische schepen in de 1e Industriehaven van Utrecht. De gemeente gaat onderzoeken of dit kan na een aangenomen motie van raadslid Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), die zelf op een historisch schip woont. De Industriehaven is een insteekhaven dwars op het Amsterdam-Rijnkanaal en wordt niet meer actief gebruikt door deLees meer ⟶

Voorzitter VMA gezocht

Lune Renardel kondigde aan dat zij op de volgende regulier ALV (voorjaar 2022) aftreedt als voorzitter. Zij hoopt op een diverser bestuur en een (veel) jongere opvolger. Iedereen die interesse in de voorzittersfunctie heeft, kan natuurlijk  een bestuursvergadering bijwonen of contact opnemen met het bestuur via bestuur@museumhavenamsterdam.nl.